Každý platiaci účastník (nie študent) s prednáškou môže so sebou priviesť jedného študenta, ktorý bude mať vložné grátis. Podmienkou je aby účastník bez povinnosti platenia vložného odprezentoval na konferencii príspevok (prednášku alebo poster).

Úľava sa nevzťahuje na ubytovanie.

Zveme Vás na XX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2023

která se uskuteční ve dnech
23. 10. - 24. 10. 2023, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany