Termíny:

Predbežná on-line registrácia (prihlásenie príspevku): 15.8. 2019

Informácia o prijatí príspevku: priebežne do 15.8.2019

Záväzná prihláška s rezerváciou ubytovania: 15.9.2019

Konečná verzia príspevku: 25. 9. 2019


Informácie o konferencií si môžete stiahnúť tu:  

Záväznú prihlášku s rezerváciou ubytovania si môžete stiahnuť tu:  

Objednávku reklamných služieb si je možné stiahnuť tu 

Prijaté prednášky:

1. Švorčík, V., Kolská, Z., Guselniková, O., Lyutakov, O.: Modifikace povrchů pro návrh smart materiálů. Prednáška.

2. Kolská, Z., Švorčík, V.: Neexperimentální metody stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek a materiálů. Prednáška.

3. Slepička, P., Neznalová, K., Fajstavr, D., Slepičková Kasálková, N., Kolská, Z., Švorčík, V.: Struktury typu včelí plástev na polymeru. Prednáška.

4. Tinoco, H., Holzer, j., Pikálek, T., Souček, P., Kruml, T.: The Bulge Test as a Method for Measuring the Mechanical Properties of Thin Films. Prednáška.

5. Lyutakov, O.: Plasmon-aktivní hybridní materiály pro sluncem-indukovanou fotolýzu vody a produkci zeleného vodíku. Prednáška.


Komerčné prezentácie:

1.  

 

Zveme Vás na XVIII. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2019

která se uskuteční ve dnech
14. 10. - 15. 10. 2019, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany

Západočeská univerzita v Plzni