Milé kolegyňe a kolegové,

když po jarním šoku a následném letním uvolnení svitla nadeje možnosti se opět sejít na naši tradiční konferenci Vrstvy a povlaky, byl jsem přesvědčen, že to bude profesní "vrchol roku" a nejlepší setkání v historii této konference.

Nejenom setkáním odborným, ale ještě více než jiné roky si uvědomíme hodnotu svého lidství, hodnotu našich profesních i osobních vztahů a radost z toho, že se vůbec opět vidíme.

Člověk míní, Bůh mění - s pokorou musíme přijmout, že pandemie překazila naše plány.

Vím, že je to na poslední chvíli, ale stále jsem věřil, i na základe sdělení některých z vás, kteří byli odhodláni přijet. avšak konferenci Vrstvy a Povlaky  si nedovedou předsrtavit bez našich slovenských přátel, pro které jsou současná opatření a současné prognózy druhé vlny pro cestu na Soláň nemyslitelená.

S ohledem na vaše zdraví a zdraví všem vám nejbližším si dovolujeme naši konferenci přesunout do snad lepších časů kvetoucího jara, případně opět na typicky barevný valašský podzim.

Moc se omlouvám, že rušíme plánovaný termín našeho setkání, jsem ale zároveň přesvědčen, že tomuto rozhodnutí rozumíte a sdílíte jako pochopitelné a jediné možné. A také věřím, že budeme navzájem solidární a budete se tešit na setkání v roce 2021.

Buďte na sebe opatrní, zůstávejte zdraví, těšte se zejména v těchto "zamračených časech" z toho, že máme příležitost se věnovat krásné a zajímavé práci.

Vše dobré

Robert Lovecký

 

Termíny:

Prihlásenie príspevku/predbežná registrácia:  do  31. 8. 2020

Zaslanie príspevku: do  25. 9. 2020

Rezervácia ubytovania: do 18. 9. 2020

Záväzná prihláška: do 18. 9. 2020

 

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu :  

Informácie o konferencii si môžete stiahnuť tu:   

 

Prijaté prednášky:

1. Kolská, Z., Švorčík, V., Lyutakov, O., Slepička, P., Slepičková Kasálková, N., Lovecký R.: Stanovení velikosti povrchu a porozity nanostrukturovaných materiálů.

2.  Švorčík, V., Kolská,Z., Lyutakov, O., Lovecký, R.: Využití nanovrstev pro přípravu, skladování a využití
„zeleného vodíku“.

3. Nohava, J., Agustin, C., Cech, J., Brizuela, M.: Nanomechanical Characterization and Scratch Testing of Abrasion Resistant Anti-reflective Sol-gel Coatings for Concentrating Photovoltaic Applications.

4. Daniel, J., Žemlička, R., Grossman, J., Lümkemann, A., Tapp, P., Galamand, Ch., Fořt, T.: Dynamic Impact Test as a Method for Optimization of the PVD Coatings Used Inindustrial Fine Blanking Process.

5. Dobrocký, D., Pokorný, Z., Dražan, T., Procházka, J., Studený, Z.: Plasma Nitriding of Structural Steel.

6. Joska, Z., Svoboda, E., Horníček, J., Nguen, Ch., Studený, Z.: Duplex Treatment of Mechanical Part of Small Arms.

7. Ženíšek, J., Souček, P., Holec, D., Ondračka, P., Alishahi, M., Mirzaei, S., Stupavská, M., Vašina, P.: WBC Coatings: Experiments and Modelling.

8. Souček, P., Behrangi, S., Kroker, M., Zábranský, L., Sochora, V., Vašina, P.: Preparation of Hard Ternary Transition Metal Nitrides Tailored for Enhanced Fracture Resistance in Industrial Scale.

9. Debnarova, S., Soucek, P., Zabransky, L., Stupavska, M., Miksova, R., Mackova, A., Vasina, P.: Study of Nb-B-C thin Films Prepared by Magnetron Sputtering Using a Combinatorial Approach.

10. Polaček, M., Souček, P., Zábranský, L., Klein, P., Vašina, P., Pei, P.: Tribological Properties of X-B-C Coatings Prepared by High Power Impulse Magnetron Sputtering.

11. M. Novotný, M., Fitl, P., Havlová, Š., Fara, J.,  Otta, J., Volfová, L., More-Chevalier, J., Vlček, J. Bulíř, J., Bodnár, M., Moravec, V., Jaaniso, R., Vrňata, M., Lančok, J.: In-situ Monitoring of the Growth and the Laser Annealing of Pulsed Laser Deposited Films.

12. Chertopalov, S., Lyutakov, O., Hruska, M., Fitl, P., Lancok, J.: Use of Surface Plasmon Resonance in Chemiresistors Based on MXene Films.

13. Chertopalov, S., Bulir, J., Lancok, J.: Surface Plasmon Resonance in Metal (Ag, Bi, Al) - CaF2 Composite Films.

14. Kovářík, O., Čížek, J., Klečka, J., Hajíček, M.: W-Ni Heavy Alloy Prepared by RF¨Plasma.

15. Švantner, M., Muzika, L., Moskovchenko, A., Houdková, Š.: Inspekce tloušťky povlaků pomocí aktivní termografie.

16. Houdková, Š., Česánek, Z., Šulcová, P., Lencová, K.: Potenciál aplikace žárově stříkaných povlaků v oblasti údržby a renovací komponent energetických zařízení.

17. Tesař, T., Mušálek, R., Medřický, J., Lukáč, F., Csáki, Š., Čížek, J.: Plazmová depozice multimateriálových nástřiků z kapalných prekurzorů.

18. Medřický, J., Tesař, T., Mušálek, R.: Diagnostika letových vlastností částic při  plazmovém stříkání suspenzí. Diagnostics of in-flight Particle Properties in Suspension Plasma Spraying.

19. Mušálek, R., Tesař, T., Medřický, J., Lukáč, F.: Hybridní plazmové nástřiky - současná depozice prášků a kapalin.

20. Lofaj, F., Kabátová, M., Kovalčíková, A., Bureš, R.: The influence of tribo-chemical processes on friction behavior in HIPIMS W-C coatings.


Komerčné prednášky:

1. Měřicí technika Morava s. r. o.

2. Anton Paar Czech republic s.r.o.

3. Olympus Czech Group, s.r.o.

 

Zveme Vás na XIX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2020

která se uskuteční ve dnech
19. 10. - 20. 10. 2020, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany

Západočeská univerzita v Plzni