Termíny:

Predbežná on-line registrácia (prihlásenie príspevku): 30.7.2018

Informácia o prijatí príspevku: v priebehu júla

Záväzná prihláška s rezerváciou ubytovania: 15.9.2018

Konečná verzia príspevku: 22. 9. 2018


Informácie o konferencií si môžete stiahnúť tu:  pdf

Záväznú prihlášku s rezerváciou ubytovania si môžete stiahnuť tu:  docx

Objednávku reklamných služieb si je možné stiahnuť tu: docx

Prijaté prednášky:

1. Houdková, Š.: Žárově stříkané povlaky pro zvýšení životnosti komponent v energetickém průmyslu. Prednáška

2. Švorčík, V., Slepička, P., Lyutakov, O., Siegel, J., Kolská,Z.: Kovové vrstvy a povlaky pro plazmoniku a senzory. Metal Layers ansorsnd Coatings for Plasmonics and sensors. Prednáška 

3. Kolská, Z., Benkocká, M., Kolářová, K., Knapová, T., Neubertová, V., Švorčík, V.: Nanostrukturované povrchy pro optiku a bioaplikace. Nanostructured surfaces for optics and bio-applications. Prednáška  

4. Daniel, J., Houdková, Š., Grossman, J., Fořt, T., Daniš, S., Sobota, J.: Dynamický impaktní test jako metoda studia impaktní odolnosti ochranných žárových nástřiků. Dynamic Impact Test as a Method of Analysis of Impact Wear of the Protective HVOF-sprayed Coatings. Prednáška

5. Lofaj, F., Kabátová, M.: HiPIMS vs. DC sputtered W-C:H coatings: a comparison of structure and mechanical properties. Prednáška

6. Lencová, K., Česánek, Z., Houdková, Š., Frková, P., Schubert, J.: Studie vysokoteplotní koroze MCrAlY povlaků aplikovaných technologií HVOF. High Temperature Corrosion Studies of HVOF Sprayed MCrAlY Coatings. Prednáška

7. Medřický, J., Klečka, J., Kovářík, O., Matějíček, J.: Měření teploty a rychlosti wolframových částic u systému s indukčně vázaným plazmatem. In-Flight Properties of Tungsten Particles in Radiofrequency Inductively Coupled Plasma Torch.Prednáška.

8. Kříž, A.; Šimeček, J.; Urban, M.; Formánek, J.: Povrchové úpravy kluzných ložisek. Prednáška

9. Švantner M., Muzika L., Zábranský K., Dočekalová K.: Možnosti využití termografického testování pro inspekci povlaků. Prednáška

10. Horažďovský, T.: Iontová implantace dusíku do titanu. Prednáška

11. Lukáč, F., Hruška, P.,  Čížek, J., Kmječ, T., Cichoň, S., Vondráček, M., Fekete, L.,  Remiášová, J.: Tenké vrstvy vysokoentropickej zliatiny HfNbTaTiZr pripravené pomocou magnetronového naprašovania. Thin Films of High Entropy Alloy HfNbTaTiZr Sputtered by Magnetron Sputtering. Prednáška

12. Tomáš Tesař, T., Mušálek, R., Medřický, J.,  Čížek, J., Lukáč, F.: Pokročilé multimateriálové vrstvy stříkané pomocí hybridního vysokoentalpického plazmového hořáku WSP-H. Poster

13. Mušálek R., Tesař T., Medřický J., Lukáč F.: Termální bariéry nové generace – vlastnosti, výzvy a potenciál pro reálné aplikace. New Generation of Thermal Barrier Coatings – Properties, Challenges and Potential of WSP-H Technology for Industrial Applications. Prednáška

14. Kovarik, O., Cizek J., Kondas J., Siegl, J., Chraska, T.: Měření lomově mechanických a únavových vlastnosti samonosných kinetických nástřiků. Fracture tougness and crack growth rate testing of self standing cold sprayed deposits. Prednáška

15. Jakubéczyová, D. a kol.: Laserová povrchová úprava nástrojovej ocele s aplikovaným DUPLEX PVD povlakom. Laser Treatment of the Instrument Steel with Applied Duplex PVD Layer. Poster

16. Dluhoš, J., Peterenec, M.: Hodnocení životnosti povlakovaných nástrojů s využitím dat lokální inspekce kvality povlaku pomocí fokusovaného iontového svazku. Prednáška

17. Mikula, M.:Ternárne diboridy na báze ytria - štruktúra a mechanické vlastnosti. Ternary diboridies based on ytrium - structure and mechanical properties. Prednáška 

18. Jilek, M., Jr, Lümkemann, A., Jilek, M., Wehrs, J., Torp, B.,  Cselle, T., Blösch, D.: Otěruvzdorné PVD vrstvy s obsahem Boru pro průmyslové využití. Prednáška

19. Meško, M., Bohovičová, J., Sýkora, R., Gogola, P., Čaplovič, L.: Analýza spojenia plazmou podporovanej iónovej implantácie a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania za účelom selektívnej implantácie a depozície kovových materiálov.  Coupling of Plasma Immerse Ion Implantation and High Power Impulse Magnetron Sputtering for the Selective Implantation and Depositio of Metal Materials. Prednáška.

20. Klusoň, J., Jílek, M.: Příprava tenkých vrstev pulzním obloukovým výbojem. Prednáška.

21. Zacková, P., Sahul, M., Čaplovič, L.: Vplyv prídavku kremíka na štruktúru nanokompozitných povlakov AlTiSiN po vysokoteplotnej oxidácii. Influence of Si addition on the structure of the nc-AlTiN/a-Si3N4 coatings after high temperature oxidation. Poster.

22. Faltejsek, P., Kusmič, D., Beran. D.: Testování korozní odolnosti oceli X12CrMoWVNbN10-1-1 plasmově nitridované za vyšší teploty. Testing of Corrosion Resistance of Plasma Nitrided Martensitic Stainless Steel X12CrMoWVNbN10-1-1 by Electrochemical and Exposure Testing. Poster.

23. Hruška, P., Čížek, J., Melikhova, O.: Charakterizace defektů v tenkých vrstvách pomocí měření na svazku pomalých pozitronů. Characterization of Defects in Thin Films by Slow Positron Beam Measurement. Poster.

24. Fiantok, T., Mikula, M., Grančič, B., Švec, P. jr, Roch, T., Truchlý, M., Satrapinskyy, L., Kúš, P.: Fázové transformácie tvrdých NB-AL-N vrstvách a ich vplyv na mechanické vlastnosti. Thermally Induced Phase Transformations in Hard Nb-Al-N Coatings and their Influence on Mechanical Properties. Prednáška.

25. Grančič, B., Mikula, M., Pleva, M., Čaplovičová, M., Roch, T., Truchlý, M., Satrapinskyy, L., Sahul, M., Gregor, M., Kúš, P.: Stoichiometry, structure and Mechanical Properties of Magnetron Co-Sputtered Ti1-xTaxB2+y Coatings. Prednáška

26. Klečka, J., Matejíček, J., Čížek, J., Medřický, J., Zlatník, R.: Vliv výkonu hořáku a tlaku plynu na vlastnosti RF-ICP wolframových nástřiků. Influence of the Torch Power and Gas Pressure on the RF-ICP Coatings Properties. Prednáška

27. Džupon, M., Jakubéczyová, D.: Impulzný ohrev PVD duplex povlaku AlCrN3. Impulse Heat of PVD DUPLEX Coating AlCrN3. Prednáška

28. Antoš, J., Rohan, P., Matějíček, J.: Problematika plazmového navařování směsí wolframu. Prednáška

Komerčné prezentácie:

1. Nohava, J., Pól, J.: Měření křivek napětí-deformace na tenkých vrstvách pomoci nanoindentace. Prednáška

2. Jiřikovský, K.: Nové možnosti měření v 3D mikroskopii. New Measurement Options in 3D microscopy. Prednáška.

 

Zveme Vás na XVII. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2018

která se uskuteční ve dnech
22. 10. - 23. 10. 2018, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany

Západočeská univerzita v Plzni