Termíny:

Prihlásenie príspevku/predbežná registrácia:  do  15.9. 2021

Zaslanie príspevku: do  4. 10. 2021

Rezervácia ubytovania: do 20. 9. 2021

Záväzná prihláška: do 20. 9. 2021

 

Záväznú prihlášku si bude možné stiahnuť tu :  

Informácie o konferencii si bude možné stiahnuť tu:   

 

Prijaté prednášky:

1. 

 

Komerčné prednášky:

1.

Zveme Vás na XIX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2021

která se uskuteční ve dnech
25. 10. - 26. 10. 2021, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany

Západočeská univerzita v Plzni