Deadlines 

Preliminary Registration Form:   31th August 2020

Definitive Version of Papers: 25th September 2020

Registration Form (1/A): 18th September 2020

Accommodation reservation: 18th September 2020

 

Application form you can download:  

Registration form and accomodation form you can downloadregform2020.docx


 

Accepted papers:

1. Kolská, Z., Švorčík, V., Lyutakov, O., Slepička, P., Slepičková Kasálková, N., Lovecký R.: Stanovení velikosti povrchu a porozity nanostrukturovaných materiálů.

2.  Švorčík, V., Kolská,Z., Lyutakov, O., Lovecký, R.: Využití nanovrstev pro přípravu, skladování a využití
„zeleného vodíku“.

3. Nohava, J., Agustin, C., Cech, J., Brizuela, M.: Nanomechanical Characterization and Scratch Testing of Abrasion Resistant Anti-reflective Sol-gel Coatings for Concentrating Photovoltaic Applications.

4. Daniel, J., Žemlička, R., Grossman, J., Lümkemann, A., Tapp, P., Galamand, Ch., Fořt, T.: Dynamic Impact Test as a Method for Optimization of the PVD Coatings Used Inindustrial Fine Blanking Process.

5. Dobrocký, D., Pokorný, Z., Dražan, T., Procházka, J., Studený, Z.: Plasma Nitriding of Structural Steel.

6. Joska, Z., Svoboda, E., Horníček, J., Nguen, Ch., Studený, Z.: Duplex Treatment of Mechanical Part of Small Arms.

7. Ženíšek, J., Souček, P., Holec, D., Ondračka, P., Alishahi, M., Mirzaei, S., Stupavská, M., Vašina, P.: WBC Coatings: Experiments and Modelling.

8. Souček, P., Behrangi, S., Kroker, M., Zábranský, L., Sochora, V., Vašina, P.: Preparation of Hard Ternary Transition Metal Nitrides Tailored for Enhanced Fracture Resistance in Industrial Scale.

9. Debnarova, S., Soucek, P., Zabransky, L., Stupavska, M., Miksova, R., Mackova, A., Vasina, P.: Study of Nb-B-C thin Films Prepared by Magnetron Sputtering Using a Combinatorial Approach.

10. Polaček, M., Souček, P., Zábranský, L., Klein, P., Vašina, P., Pei, P.: Tribological Properties of X-B-C Coatings Prepared by High Power Impulse Magnetron Sputtering.

11. M. Novotný, M., Fitl, P., Havlová, Š., Fara, J.,  Otta, J., Volfová, L., More-Chevalier, J., Vlček, J. Bulíř, J., Bodnár, M., Moravec, V., Jaaniso, R., Vrňata, M., Lančok, J.: In-situ Monitoring of the Growth and the Laser Annealing of Pulsed Laser Deposited Films.

12. Chertopalov, S., Lyutakov, O., Hruska, M., Fitl, P., Lancok, J.: Use of Surface Plasmon Resonance in Chemiresistors Based on MXene Films.

13. Chertopalov, S., Bulir, J., Lancok, J.: Surface Plasmon Resonance in Metal (Ag, Bi, Al) - CaF2 Composite Films.

14. Kovářík, O., Čížek, J., Klečka, J., Hajíček, M.: W-Ni Heavy Alloy Prepared by RF¨Plasma.

15. Švantner, M., Muzika, L., Moskovchenko, A., Houdková, Š.: Inspekce tloušťky povlaků pomocí aktivní termografie.

16. Houdková, Š., Česánek, Z., Šulcová, P., Lencová, K.: Potenciál aplikace žárově stříkaných povlaků v oblasti údržby a renovací komponent energetických zařízení.

17. Tesař, T., Mušálek, R., Medřický, J., Lukáč, F., Csáki, Š., Čížek, J.: Plazmová depozice multimateriálových nástřiků z kapalných prekurzorů.

18. Medřický, J., Tesař, T., Mušálek, R.: Diagnostika letových vlastností částic při  plazmovém stříkání suspenzí. Diagnostics of in-flight Particle Properties in Suspension Plasma Spraying.

19. Mušálek, R., Tesař, T., Medřický, J., Lukáč, F.: Hybridní plazmové nástřiky - současná depozice prášků a kapalin.

20. Lofaj, F., Kabátová, M., Kovalčíková, A., Bureš, R.: The influence of tribo-chemical processes on friction behavior in HIPIMS W-C coatings.


Company presentation:

1. Měřicí technika Morava s. r. o.

2. Anton Paar Czech republic s.r.o.

3. Olympus Czech Group, s.r.o.

 

19th Conference on

Coatings and Layers 2020

19thoctober - 20thoctober 2020, Hotel Solan,
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Organizer:

LISS a.s.

Mtf STU

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita obrany