Deadlines 

Preliminary Registration Form:   30th July 2018

Definitive Version of Papers: 22th September 2018

Registration Form (1/A): 15th September 2018

Accommodation reservation: 15th September 2018

 

Application form you can download:  pdf

Registration form and accomodation form you can download: docx


 

Accepted papers:

1. Houdková, Š.: Žárově stříkané povlaky pro zvýšení životnosti komponent v energetickém průmyslu. Presentation

2. Švorčík, V., Slepička, P., Lyutakov, O., Siegel, J., Kolská,Z.: Metal Layers ansorsnd Coatings for Plasmonics and sensors. Presentation 

3. Kolská, Z., Benkocká, M., Kolářová, K., Knapová, T., Neubertová, V., Švorčík, V.:  Nanostructured surfaces for optics and bio-applications. Presentation 

4. Daniel, J., Houdková, Š., Grossman, J., Fořt, T., Daniš, S., Sobota, J.: Dynamic Impact Test as a Method of Analysis of Impact Wear of the Protective HVOF-sprayed Coatings. Presentation

5. Lofaj, F., Kabátová, M., Dobrovodský, J., Vaňa, D.: HiPIMS vs. DC Sputtered Hydrogenated W-C:H Coatings: a Comparison of Structure and Mechanical Properties. Presentation

6. Lencová, K., Česánek, Z., Houdková, Š., Frková, P., Schubert, J.:  High Temperature Corrosion Studies of HVOF Sprayed MCrAlY Coatings. Presentation

7. Medřický, J., Klečka, J., Kovářík, O., Matějíček, J.: In-Flight Properties of Tungsten Particles in Radiofrequency Inductively Coupled Plasma Torch. Presentation

8. Kříž, A.; Šimeček, J.; Urban, M.; Formánek, J.: Povrchové úpravy kluzných ložisek. Presentation

9. Švantner M., Muzika L., Zábranský K., Dočekalová K.: Možnosti využití termografického testování pro inspekci povlaků. Presentation

10. Horažďovský, T.: Iontová implantace dusíku do titanu. Presentation

11. Lukáč, F., Hruška, P.,  Čížek, J., Kmječ, T., Cichoň, S., Vondráček, M., Fekete, L.,  Remiášová, J.:  Thin Films of High Entropy Alloy HfNbTaTiZr Sputtered by Magnetron Sputtering.
Presentation

12. Tomáš Tesař, T., Mušálek, R., Medřický, J.,  Čížek, J., Lukáč, F.: Pokročilé multimateriálové vrstvy stříkané pomocí hybridního vysokoentalpického plazmového hořáku WSP-H. Poster

13. Mušálek R., Tesař T., Medřický J., Lukáč F.:  New Generation of Thermal Barrier Coatings – Properties, Challenges and Potential of WSP-H Technology for Industrial Applications. Presentation

14. Kovarik, O., Cizek J., Kondas J., Siegl, J., Chraska, T.: Fracture tougness and crack growth rate testing of self standing cold sprayed deposits. Presentation

15. Jakubéczyová, D. a kol.: Laser Treatment of the Instrument Steel with Applied Duplex PVD Layer. Poster

16. Dluhoš, J., Peterenec, M.: Hodnocení životnosti povlakovaných nástrojů s využitím dat lokální inspekce kvality povlaku pomocí fokusovaného iontového svazku. Prednáška

17. Mikula, M.: Ternary diboridies based on ytrium - structure and mechanical properties. Presentation

18. Jilek, M., Jr, Lümkemann, A., Jilek, M., Wehrs, J., Torp, B.,  Cselle, T., Blösch, D.: Otěruvzdorné PVD vrstvy s obsahem Boru pro průmyslové využití. Presentation

19. Meško, M., Bohovičová, J., Sýkora, R., Gogola, P., Čaplovič, L.:   Coupling of Plasma Immerse Ion Implantation and High Power Impulse Magnetron Sputtering for the Selective Implantation and Depositio of Metal Materials. Presentation

20. Klusoň, J., Jílek, M.: Příprava tenkých vrstev pulzním obloukovým výbojem. Presentation

21. Zacková, P., Sahul, M., Čaplovič, L.: Influence of Si addition on the structure of the nc-AlTiN/a-Si3N4 coatings after high temperature oxidation. Poster.

22. Faltejsek, P., Kusmič, D., Beran. D.:  Testing of Corrosion Resistance of Plasma Nitrided Martensitic Stainless Steel X12CrMoWVNbN10-1-1 by Electrochemical and Exposure Testing. Poster.

23. Hruška, P., Čížek, J., Melikhova, O.:  Characterization of Defects in Thin Films by Slow Positron Beam Measurement. Poster.

24. Fiantok, T., Mikula, M., Grančič, B., Švec, P. jr, Roch, T., Truchlý, M., Satrapinskyy, L., Kúš, P.:  Thermally Induced Phase Transformations in Hard Nb-Al-N Coatings and their Influence on Mechanical Properties. Presentation

25. Grančič, B., Mikula, M., Pleva, M., Čaplovičová, M., Roch, T., Truchlý, M., Satrapinskyy, L., Sahul, M., Gregor, M., Kúš, P.: Stoichiometry, structure and Mechanical Properties of Magnetron Co-Sputtered Ti1-xTaxB2+y Coatings. Presentation

26. Klečka, J., Matejíček, J., Čížek, J., Medřický, J., Zlatník, R.:  Influence of the Torch Power and Gas Pressure on the RF-ICP Coatings Properties. Presentation

27. Džupon, M., Jakubéczyová, D.:  Impulse Heat of PVD DUPLEX Coating AlCrN3. Presentation

28. Antoš, J., Rohan, P., Matějíček, J.: Problematika plazmového navařování směsí wolframu. Presentation

 

Company presentation:

1. Nohava, J., Pól, J.: Měření křivek napětí-deformace na tenkých vrstvách pomoci nanoindentace. Presentation

2. Jiřikovský, K.:  New Measurement Options in 3D microscopy. Presentation

17th Conference on

Coatings and Layers 2018

22thoctober - 23thoctober 2018, Hotel Solan,
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Organizer:

LISS a.s.

Mtf STU

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita obrany