Contact Point:
 

LISS, a.s.
Coatings and Layers 2021
Dopravní 2603
756 61 Rožnov pod Radhoštěm (CZ)

Ing. Jana Šošovičková, Phd.

Tel.: +421 904 930 463

Tel.+ fax: +420 571 842 695

e-mail: ja.sosovickova@gmail.com

19th Conference on

Coatings and Layers 2021

25th October - 26th October 2020, Hotel Solan,
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Organizer:

LISS a.s.

Mtf STU

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita obrany